Category Archives: QUY CHẾ

Quy định về chấm công cho Nhân Viên Bảo Vệ

DSC 2301

QUY ĐỊNH VỀ CHẤM CÔNG Đặc thù Nghề Bảo Vệ nay đây mai đó. Một tháng có thể làm việc trong nhiều mục tiêu khác nhau. Đối với Nhân viên bảo vệ, tiền lương là một trong những yếu tố quan trọng. Ngoài mong muốn có mức lương cao, thời gian phát lương đúng ngày. […]

Tác phong bảo vệ chuyên nghiệp | Những quy định về tác phong bảo vệ Gia Long

DSC 2297

TÁC PHONG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP Theo định nghĩa thì tác phong là sự tổng hợp các yếu tố thể hiện ra bên ngoài của một con người như lề lối làm việc, sinh hoạt, mang mặc trang phục, động tác, cử chỉ, nói năng, giao tiếp, ứng xử, đối xử với người khác … Ví dụ, khi […]